Co warto wiedzieć o odwiertach głębinowych?

Odwierty pod studnie głębinowe mogą mieć głębokość nawet 30 metrów, a parametry wykopu zawsze ustalane są na podstawie badania geologicznego, które dostarcza informacji o występowaniu warstwy wodonośnej i jej miąższości.

 

Obraz profilu litologicznego pozwala dobrać wielkość odwiertu głębinowego, a także:

  • Średnicę rur
  • Długość filtra
  • Posadowienie filtra

Miejsce odwiertu wskazuje hydrolog. Konieczne jest zachowanie odległości od potencjalnych zanieczyszczeń, szamba, rowów przydrożnych, kanalizacji i granicy działki. O możliwościach budowy studni na danym obszarze informuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenengo, a jeśli takiego nie ma, to konieczne będzie wystąpienie o wydanie Warunków Zabudowy. Wykonujemy odwierty pod studnie głębinowe w Iławie także o głębokości większej niż 30 m — wówczas wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, aczkolwiek jeśli studnia ma wydajność mniejszą niż 50 m3/h to wystarczy zgłoszenie budowlane.

Czy warto zdecydować się na budowę studni głębinowej?

Studnia głębinowa umożliwia korzystanie z wód podziemnych, których złoża znajdują się w obrębie posesji, co w praktyce oznacza uniezależnienie się od sieci wodociągowej. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, których nieruchomości nie są objęte dostępem do wodociągów, ale nie tylko — woda ze studni może służyć nie tylko do celów spożywczych, ale także gospodarczych, na przykład podlewania pól uprawnych. Ponadto studnie głębinowe są elementem infrastruktury pomp ciepła.

Woda pochodząca ze studni jest czysta, ponieważ pochodzi ze źródeł oddzielonych od zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych nieprzepuszczalnymi warstwami podłoża. Dzięki studni można obniżyć koszty korzystania z wody i uniezależnić się od awarii i przerw w działaniu wodociągów. Koszt wybudowania studni ustalany jest indywidualnie i zależny od warunków lokalnych, między innymi głębokości warstwy wodonośnej.